C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Административен секретар

Административен секретар

0350 60151

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА

Работно време

 • Работно и приемно време на деловодството на службата:
 • 08:30 - 17:00 ч. без прекъсване

Съдебно-изпълнителната служба има за задача привеждането на съдебните решения в изпълнение.

Мариана Гузгунджиева

Държавен съдебен изпълнител

0350 60166

СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА

Работно време

 • Работно време:
 • 08:30 - 12:30 ч.
 • 13:00 – 17:00 ч.
 • Приемно време:
 • 10:00 - 12:30 ч.
 • 13:00 – 15:00 ч.

След реорганизация в рамките на Министерство на Правосъдието, част от функциите на службите по вписвания към Районните съдилища се пое от Агенция по вписванията. Съдия по вписванията е Роза Божкова. Служба по вписванията към Районен съд Пещера се намира в стая № 3 в съда.

Роза Божкова

Съдия по вписванията

0350 60162

Служба по вписванията

стая № 3

0350 62177

Регистратура и Гражданско деловодство

Работно време

 • Работно и приемно време:
 • 08:30 - 17:00 ч. без прекъсване

Регистратура и Гражданско Деловодство

стая № 4

0350 60150

Наказателно Деловодство

Работно време

 • Работно и приемно време:
 • 08:30 - 17:00 ч. без прекъсване

Наказателно Деловодство

стая № 8

0350 60159

Бюро "Съдимост" и архив

Работно време

 • Работно и приемно време:
 • 08:30 - 12:30 ч.
 • 13:00 – 17:00 ч.

Бюро "Съдимост" към Районен съд – Пещера се намира в стая № 5. Там гражданите могат да получат свидетелство за съдимост, валидно шест месеца. Благодарение на въведената компютъризираната система времето за получаване на свидетелствата е в рамките на 2 часа.

Бюро "Съдимост" и архив

стая № 5

0350 60169

Съдебни секретари

Съдебни секретари

0350 60154; 0350 60163; 0350 60165

Главен счетоводител

Главен счетоводител

0350 60153

Системен администратор

Системен администратор

0350 60154

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация